Energieswitch

Groen licht voor Klimaatakkoord 

Op 22 november 2019 komen alle klimaataanpakkers, leden van de klimaattafels en de betrokkenen bij elkaar voor een bijzonder moment; het akkoord wordt getekend. Tijdens de persbijeenkomst op woensdag 20 november zijn alle deals al gepresenteerd. Het akkoord is het resultaat van maandenlange onderhandelingen en gesprekken met verschillende partijen en belanghebbenden in de stad. De ondertekening vindt plaats in de Schiecentrale onder belangstelling van deelnemers en genodigden. Vanwege het belang van dit klimaatakkoord voor de stad organiseert GroenLinks Rotterdam diezelfde avond een thema-avond.

© Gemeente Rotterdam