Energieswitch

Klimaattafel
Gebouwde omgeving

De voorzitter

De voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving is Alex Moret. Hij heeft veel ervaring in gebiedsontwikkeling en heeft op dit terrein verschillende functies vervuld bij de gemeente Rotterdam en bij meerdere woningcorporaties. Alex was tot 1 april werkzaam als directeur Portefeuillemanagement bij woningcorporatie Woonstad Rotterdam en in die functie onder andere verantwoordelijk voor het programma verduurzaming, energietransitie en circulariteit.

© Gemeente Rotterdam