Energieswitch

'Groter denken, klein doen'

Een primeur op het dak van het Techniek College in Rotterdam Alexander. Daar staat de eerste PowerNEST, een turbine die zowel uit zon als uit wind energie opwekt. Dit is een mooi initiatief van de Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander, een impactclub die ik in 2018 mede heb opgericht en die van Prins Alexander het meest duurzame techgebied van de stad wil maken.

'De GBC bracht de verschillende partijen met elkaar in contact: het Techniek College, dat de turbine als lesmateriaal gebruikt; Rabobank Rotterdam, eigenaar van de turbine; en Ibis Power, die de turbine ontwikkelde en studenten van de opleidingen Electrotechniek en ICT lessen over de PowerNEST aanbiedt. Een lokale energiecoöperatie neemt vanaf 2020 de stroom af.'

Community building

Als bestuurslid van GBC en rayondirecteur van Rabobank Rotterdam bouw ik graag aan mee de lokale community waarmee we dit soort projecten kunnen verwezenlijken. Ook zie ik kansen in een sustainable return on investment, waarbij bedrijven verplicht zijn om bijvoorbeeld een deel van hun dak te verhuren aan een energiecoöperatie. De beloning die zij hiervoor krijgen, kunnen ze beschikbaar stellen aan hun werknemers, die daar hun woning mee kunnen verduurzamen. Zo versnellen we de energietransitie.'

Hoe-vraag

'En je moet investeringen in schone energie positief belonen. Je kunt dan denken aan een tijdelijk lagere WOZ-waarde op de woning of het bedrijfspand. Of het laten terugvloeien van belastinggeld dat ondernemers betalen naar een vereniging of coöperatie dat duurzame projecten ontplooit in de BedrijfsInvesteringsZone. Met de GBC richten we onze pijlen op het concreet invullen van de hoe-vraag.'

© Gemeente Rotterdam